Iwashita Shima

Permalink to Kamogawa Shokudou (2016)
Kamogawa Shokudou (2016)
Synopsis Drama DRAMA Genre : Drama Actors : Kutsuna Shiori, Iwashita Shima, Yoshizawa Hisashi,