Ito Kazue

Permalink to Kibougaoka No Hitobito (2016)
Kibougaoka No Hitobito (2016)
Synopsis Drama Tajima lives happily with his wife Keiko, their daughter Mika and son