Inohara Yoshihiko

Permalink to Keishichou Sousa Ikka 9 (2014)
Keishichou Sousa Ikka 9 (2014)
Synopsis Drama The members (Watase Tsunehiko, Inohara Yoshihiko, Taguchi Hiromasa, Tsuda Kanji, Fukikoshi Mitsuru)
Permalink to Hayami san to Yobareru Hi (2012)
Hayami san to Yobareru Hi (2012)
Synopsis Drama Matsushita will play the lead role of ‘Kanai Yuriko’, the daughter of