Imada Koji

Permalink to Shota no Sushi (1996)

Shota no Sushi (1996)

76 views 1 likes
Shota no Sushi (1996)
Synopsis Drama A manga-based drama about the young and talented Shota (Kashiwabara) who set