Hoshino Aki

Permalink to Bengoshi no Kuzu (2006)
Bengoshi no Kuzu (2006)
Synopsis Drama Toyokawa Etsushi and Ito Hideaki appear together for the first time in