Horibe Keisuke

Permalink to Shakking ~ Zeni no Tatsujin (2009)
Shakking ~ Zeni no Tatsujin (2009)
Synopsis Drama Detective Mizunuma Shouzo (Terajima Susumu), his younger sister Rie (Nishida Naomi), who