Hada Michiko

Permalink to Keishichou Sousa Ikka 9 (2014)
Keishichou Sousa Ikka 9 (2014)
Synopsis Drama The members (Watase Tsunehiko, Inohara Yoshihiko, Taguchi Hiromasa, Tsuda Kanji, Fukikoshi Mitsuru)