Fujita Yumiko

PROFILE
Name : Fujita Yumiko
Other Name : 藤田弓子
Age : 74
Birthday : September, 12, 1945
Place Birth : Meguro, Tokyo, Japan
Height : 162 CM