David Ito

Permalink to Hana Yori Dango (2005)

Hana Yori Dango (2005)

36 views 1 likes
Hana Yori Dango (2005)
Synopsis Drama Makino Tsukushi is the only poor student at Eitoku Gakuen, the school